Privacy

PRIVACY DISCLAIMER

Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie, gevestigd aan Voorsterweg 54
8042 AD Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.tukkersentenhoeve.nl Voorsterweg 54
8042 AD Zwolle
038 – 422 1620

Monique ten Hoeve-Tukkers is de Functionaris Gegevensbescherming van Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie. Zij is te bereiken via info@tukkersentenhoeve.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tukkersentenhoeve.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie) tussen zit.

Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Joomla – dit is een content management systeem waarmee wij onze website beheren. Binnen Joomla gebruiken wij een contactformulier die de gegevens verstuurd per e-mail nadat u ons online contactformulier heeft ingevuld en verzonden.
  • Google Analytics – dit is een tracking-dienst van Google waarmee uw surfgedrag op onze website wordt gevolgd teneinde te kunnen analyseren op welke wijze onze website wordt gebruikt. De informatie die via Google Analytics wordt verzameld betreft uw IP-adres, globale locatie, browsertype, schermresolutie, type apparaat waarmee u onze website bezoekt, uw besturingssysteem (en versie), welke pagina’s u op onze website bezoekt, met welke zoektermen u via een eventuele zoekmachine op onze website terecht komt en of u een terugkerende bezoeker bent of niet. Deze informatie is ook beschikbaar voor Google.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Naam- en adresgegevens van personen of organisaties waarvoor wij geen opdrachten realiseren: informatie wordt niet bewaard.
  • Naam- en adresgegevens van personen of organisaties waarvoor wij opdrachten realiseren: informatie wordt bewaard zolang de zakelijke relatie tussen ons en de klant bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tukkersentenhoeve.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tukkers en Ten Hoeve Tuinontwerp en Realisatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onze website bijvoorbeeld beveiligd met een Secure Socket Layer (SSL) certificaat om gegevens die u via onze website met ons deelt te voorzien van encryptie zodat derden hier geen inhoudelijke kennis van kunnen nemen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tukkersentenhoeve.nl